Ons kantoor en de medewerkers

Van Laar administratie & belastingadvies is een klein kantoor gevestigd in Veenendaal gedurende al meer dan 30 jaar. Dat betekent ook, dat wij een bijzonder ruime ervaring hebben met de meest uiteenlopende administratieve en fiscale zaken.

Wij willen vooral op een open wijze met u communiceren waarbij het persoonlijke element een belangrijke plaats inneemt. Natuurlijk zorgen wij er voor, dat uw administratie en fiscale aangiften voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden. Daar mag u op vertrouwen.

De mensen die daarvoor zorgen:

Jan van Laar                                               Carla van Laar-de Zwijger 
Kantoorleider en belastingadviseur        Administratief en salarisadministratie