Privacy verklaring

Van Laar administratie & belastingadvies respecteert uw privacy. Wij gaan op uiterst zorgvuldige wijze om met de gegevens die wij van u of van aan u verbonden personen registreren.

Wij registreren persoonlijke-, (naam, geboortedatum e.d.), contact- (telefoon, email adres e.d.) en financiële gegevens van u en van de aan u verbonden personen (zoals personeel).

Al deze gegevens worden beschermd opgeslagen. Wij verstrekken geen gegevens (welke dan ook) aan derden zonder nadrukkelijke toestemming.