Diensten m.b.t. personeel

Bij een loonadministratie is er sprake van een wettelijke taak die bestaat uit:

 • Verwerken van lonen op periodieke (week/4 weken/maand) basis
 • Verstrekken van een salarisspecificatie aan de werknemers
 • Doen van loonheffingsaangifte
 • Doen van pensioenaangiftes (indien van toepassing)
 • Doen van opgaven aan bedrijfstakfondsen (indien van toepassing)

Daarnaast bieden wij een scala van extra diensten, bijvoorbeeld:

 • Maken van arbeidsovereenkomsten
 • Bewaken van fatale termijnen voor de aanzegplicht, transitievergoeding e.d.
 • CAO vragen (ook van werknemers indien dat met u afgesproken wordt)
 • Voorlichting/Informatie bedrijfspensioenfonds
 • Beoordelen ziekteverzuimverzekeringen, arbodienst contract e.d.
 • Aanvragen subsidies op personeels gebied
 • Vraagbaak bij arbeidsrechtelijke zaken

De extra diensten worden alleen verricht als u dat met ons afspreekt. Veelal echter geschiedt dit op afroep. U hebt een vraag en wij hebben het antwoord.